Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.


Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως το chip-tuning.gr (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») εγγράφως, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοστούν σε αυτήν τη Σύμβαση.


Η «AG TUNING» στο πλαίσιο καλής πίστεως, δεν ευθύνεται ούτε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο chip-tuning.gr., ούτε μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/ και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.


Στο πλαίσιο της καλής πίστεως, και για τη δική σας προστασία, σας παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε, ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο [email protected]


Ακύρωση Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης αποστέλλοντάς ένα email [email protected]


Ανωτέρα Βία 

Η «AG TUNING» δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν στην υπαιτιότητα της «AG TUNING», ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, οπότε και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.


Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη

Είστε υπεύθυνοι για:

Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την “AG TUNING”, εάν υπάρξουν.


Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων – Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως με email στο [email protected], με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς, όπως και την αιτιολογία της επιστροφής εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την «AG TUNING», θα σας αποσταλεί η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα.

 

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας, και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

 

Διάφορα

Η "AG TUNING" δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.


Στοιχεία Εταιρείας

Δραστηριότητα: Λιανικό Εμπόριο Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδικτύου
Επωνυμία: Γιατράκου Ιφιγένεια Έλενα
Διεύθυνση: Μυστρά 56A, 16562 Γλυφάδα
Αριθμός Εγγραφής ΓΕΜΗ: 188770
ΑΦΜ: 156587530